S ÚSMĚVEM s.r.o.

Pravidla instagramové soutěže

V pondělí 4. prosince 2023 bude na instagramovém účtu Web S ÚSMĚVEM | Tvorba webu: https://www.instagram.com/websusmevem/ zveřejněn příspěvek s výzvou k účasti v soutěži.  Soutěž spočívá v komentování soutěžního příspěvku, označování přátel a sledování oficiálního instagramového profilu Web S ÚSMĚVEM | Tvorba webu. Soutěžící, kteří napíšou relevantní komentář, budou zařazeni do soutěže.

Ze všech komentářů budou vylosováni pouze tři výherci. Losování vítězů bude zcela náhodné z přiložených komentářů pod soutěžním příspěvkem na oficiálním instagramovém profilu firmy. Losování  bude probíhat v aplikaci, která slouží výhradně těmto účelům. Aplikaci si sám stanoví pořadatel soutěže S ÚSMĚVEM s. r. o. Do soutěže se mohou soutěžící zapojit nejpozději v neděli 10. prosince 2023 23:59 (včetně).

A. Výhry v soutěži:

Výherce soutěže, který se umístí na 1. místě, získá jednu deskovou hru člověče S ÚSMĚVEM (nezlob se), dále jeden dřevěný stojánek na mobil, jeden pár červených ponožek S ÚSMĚVEM, jeden pár černých ponožek S ÚSMĚVEM a zároveň i jeden dřevěný stojánek na propisovací tužky.

Výherce soutěže, který se umístí na 2. místě, získá jednu deskovou hru člověče S ÚSMĚVEM (nezlob se), dále jeden pár červených ponožek S ÚSMĚVEM a jeden pár černých ponožek S ÚSMĚVEM.

Výherce soutěže, který se umístí na 3. místě, získá jeden pár červených ponožek S ÚSMĚVEM a jeden pár černých ponožek S ÚSMĚVEM.

Plná pravidla

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel instagramové soutěže firmy S ÚSMĚVEM s. r. o.  na území České a Slovenské republiky. Zkrácené znění pravidel na propagačních materiálech určených spotřebitelům je třeba vykládat v souladu s tímto dokumentem. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.

1. Pořadatelem soutěže je:

S ÚSMĚVEM s. r. o., Veřovice 501, 74273 Veřovice, IČO: 04091060, DIČ: CZ04091060. Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 62327.

2. Termín a místo konání soutěže:

Soutěž probíhá od pondělí 4. prosince 2023 do neděle 10. prosince 2023 do 23 hodin 59 minut (dále jen „doba konání soutěže“) na území České a Slovenské republiky.

3. Soutěžící:

Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České a Slovenské republiky (dále jen „soutěžící“, „účastník“ nebo „účastník soutěže“).

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže, nebudou do soutěže zařazeny. I pokud taková osoba splní některé podmínky pro získání výhry, například v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nestává se výhercem a nemá nárok na výhru. Výhra v takovém případě propadá pořadateli soutěže, který je oprávněn ji udělit dalšímu výherci v pořadí, popřípadě ji užít k jiným marketingovým účelům.

Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že pořadatel zjistí, nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.

4. Účast v soutěži a určení výherce:

Soutěžící se do soutěže zapojí tak, že v době konání zašlou do komentáře pod soutěžním příspěvkem odkaz na jejich webovou stránku, popřípadě napíší jejich představu o budoucím vzhledu webové stránky a napíší službu, kterou by klientovi poskytovali. Dále by měli označit člověka, kterému by darovali druhý pár ponožek S ÚSMĚVEM a poslední podmínkou je sledování oficiálního instagramového profilu – Web S ÚSMĚVEM | Tvorba webu: https://www.instagram.com/websusmevem/.  Ze všech odpovědí budou náhodně vylosováni tři výherci. Ti získají ceny popsané v odstavci A. výhry v soutěži. Vyhodnocení proběhne do jednoho týdne od ukončení soutěže.

5. Výhra v soutěži, předání výhry:

Ceny soutěže se liší dle umístění. Výherce soutěže, který se umístí na 1. místě, získá jednu deskovou hru člověče S ÚSMĚVEM (nezlob se), dále jeden dřevěný stojánek na mobil, jeden pár červených ponožek S ÚSMĚVEM, jeden pár černých ponožek S ÚSMĚVEM a zároveň i jeden dřevěný stojánek na propisovací tužky.

Výherce soutěže, který se umístí na 2. místě, získá jednu deskovou hru člověče S ÚSMĚVEM (nezlob se), dále jeden pár červených ponožek S ÚSMĚVEM a jeden pár černých ponožek S ÚSMĚVEM.

Výherce soutěže, který se umístí na 3. místě, získá jeden pár červených ponožek S ÚSMĚVEM a jeden pár černých ponožek S ÚSMĚVEM.

Výherci budou oznámeni na instagramové stránce firmy v komentářích pod soutěžním příspěvkem, v instagramovém stories a budou současně kontaktováni i pomocí soukromé zprávy. Následně budou požádáni o předání základních kontaktních údajů pro zaslání výhry.

Pokud do tří dnů výherce nezareaguje, bude výhra předána dalšímu výherci v pořadí. Pokud se výhru nepodaří předat zaviněním na straně soutěžícího, propadá výhra pořadateli soutěže.

6. Zpracování osobních údajů a osobnostní práva:

Soutěžící účastí v soutěži souhlasí se zařazením všech svých osobních údajů poskytnutých v rámci soutěže (dále jen „údaje“) do databáze pořadatele soutěže výhradně za účelem vyhodnocení soutěže a předání výher.

Údaje soutěžících nebudou zpracovávány ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Účastníci soutěže výslovně souhlasí s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn užít v souladu s § 84 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, bezplatně jimi uvedené jméno, příjmení v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s touto soutěží a jím poskytovaných služeb.

7. Závěrečná ustanovení

Účastí v soutěži vyjadřuje účastník souhlas s pravidly soutěže v plném rozsahu a zavazuje se je plně dodržovat. Tato propagační akce (soutěž) není žádným způsobem sponzorována, doporučována, spravována ani jinak spojena se společností Instagram.

Účastník soutěže je srozuměn s tím, že poskytuje informace pořadateli soutěže, nikoli elektronické sociální síti Instagram, respektive společnosti tuto síť vlastnící a provozující.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka soutěže, jehož chování či instagramový profil vykazuje známky nekalého či podvodného jednání (například duplicitní instagramový účet). Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo vyloučit účastníka soutěže, jehož chování či instagramový profil odporuje pravidlům elektronické sociální sítě Instagram. Instagramový profil soutěžícího musí existovat a být platný po celou dobu trvání soutěže.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka soutěže, jehož soutěžní příspěvek vykazuje známky neetického, amorálního, kontroverzního, extravagantního, šokujícího či pobuřujícího charakteru nebo vyznívá politicky či jinak angažovaně.

Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoli rizika a závazky související s užíváním výher. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem zasláním výhry výherci.

Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Vymáhání účasti v soutěži či výher právní cestou není možné.

Pořadatel soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v akci (především funkčnost sítě).

Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla. Pořadatel si rovněž vyhrazuje právo výměny výher za výhry, které jsou odpovídající náhradou.

V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude toto učiněno písemně ve formě dodatku a zveřejněno na místě původních pravidel. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro získání výher v soutěži. Pořadatel tímto nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele než uvedená v těchto pravidlech.

 

Ve Veřovicích, dne 4. prosince 2023